e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

08 Sep

PROMJENE U NAČINU RADA AMBULANTI OD 15. OKTOBRA

U cilju unaprjeđenja kvaliteta medicinske usluge za hronične pacijente, te otklanjanja gužvi i nepotrebnog čekanja, Opća bolnica Tešanj uvodi od 15. oktobra ove godine promjenu u načinu rada specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti.

Nova mjera podrazumijeva izdavanje termina za pregled svakog pacijenta, a termini će se moći dogovoriti putem telefona ili direktno u Bolnici. Ovo se, naravno, ne odnosi na sva urgentna i akutna stanja pacijenata koja će se tretirati i dalje po postojećem i ustaljenom sistemu urgencije.

Dosadašnja praksa bila je da pacijenti sa hroničnim oboljenjima dolaze bez termina i čekaju na pregled, nekada i cijeli dan, a novim načinom rada ambulanti vrijeme čekanja se smanjuje na minimum. Radi se o tzv. hladnim kontrolama koje se mogu obaviti u vremenskom razdoblju od nekoliko dana, i ne moraju biti obavljene isti dan, tako da će zakazivanje termina za pregled biti obavljeno u potrebnom vremenskom okviru.

“Organizacijom rada Bolnice Tešanj i kadrovskim pojačanjima, stekli smo uvjete za dalje unaprjeđenje kvaliteta usluga. Rezultat toga je uvođenje i ove promjene u radu ambulanti. Pacijenti neće više čekati cijeli dan, a naši specijalisti će biti u mogućnosti bolje planirati i provesti pripreme za pregled svakog pacijenta ponaosob. Na ovaj način ćemo u potpunosti izbjeći gužve u Bolnici, nervozu kod pacijenata i medicinskog osoblja. Osim toga, mogućnost zaraze virusima kao što je COVID 19 bit će smanjene na najmanju moguću mjeru”, pojašnjava Omer dr. Bedak direktor Opće Bolnice Tešanj.

Planiranjem termina za pregled pacijenata postiže se racionalna upotreba kadrova što podrazumijeva efikasniji angažman ljudskih resursa, bolja iskorištenost bolničkog prostora, kvalitetnije pristupanje problematici sa mogućnošću angažmana osim internista i drugih specijalista kao što su kardiolog, gastroenterolog, pulmolog, itd., a doktori i osoblje će imati više vremena za pacijente i za pripremu. Sve ovo u konačnici znatno podiže razinu kvaliteta ukupne medicinske usluge.

“Ovom prilikom pozivam sve naše pacijente i korisnike usluga da se o ovoj promjeni načina rada ambulanata dodatno informišu na našem info pultu u Bolnici Tešanj. Isto tako, ostavili smo razuman rok od 30 dana do uvođenja nove mjere kako bi naši specijalisti mogli informisati svoje pacijente prilikom redovnih pregleda. Također, mi ćemo u periodu koji je pred nama dostaviti informacije porodičnim ljekarima, koje također molimo za saradnju, tj. da pravilno informišu pacijente o novoj mjeri. Sve ovo činimo kako bi pacijenti na vrijeme dobili informaciju o promjeni i kako bismo izbjegli nerazumijevanja. Jer, pacijenti su naša najveća briga i sve ovo činimo zbog njih kako bi dobili što kvalitetniju uslugu”, riječi su direktora Bedaka.

Nova mjera obuhvata rad u subpecijalističkim i specijalističkim ambulantama a odnosi se na pacijente koji obavljaju tzv. hladne kontrole koje ne podrazumijevaju akutna stanja. Radi se o hroničnim bolestima kao što su dijabetes, hipertenzija, opasnost od srčanog udara, aritmije, itd.

Opća Bolnica Tešanj će u periodu koji slijedi objaviti broj telefona na koji će se moći zakazati termin za pregled u ambulantama počev od 15. oktobra ove godine.

Radno vrijeme ambulante ostaje i dalje od 7 sati do 15 sati svakim radnim danom