e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Služba za transfuziju krvi

Načelnik službe
Prim.dr Abduzaimović Kadrija
spec. transfuziolog, spec. mikrobiolog
 
Glavna sestra službe
Vilašević Hamila
diplomirana medicinska sestra
 

Radno vrijeme službe:   od 0 do 24 sata
 
Prijem dobrovoljnih davalaca krvi od 08,00 do 14,00 sati
 
Ambulantni prijem od 07,00 do 10,00 sati
 
 
Spremnost za pomoć drugima u nevolji najizraženija je kod dobrovoljnih davalaca krvi. Zato se Bolnica sa posebnim uvažavanjem i osjećajem istinske zahvalnosti odnosi prema svima koji daruju najdragocjeniju tečnost.

Služba za transfuziju krvi raspolaže kvalitetnom i savremenom opremom. Ali, njena djelatnost ne ograničava se samo na usluge sa transfuzijom krvi. Moderni aparati za obradu biohemijske analize uveliko šire dijapazon rada službe. Uz osnovne djelatnosti služba sačinjava i analize supstanci čija je koncentracija u krvi veoma niska, kao što su, primjera radi, inzulin, hormoni, imunoglobi E i drugi.

Djelatnost Službe za transfuziju krvi:

1. Prijem, klinički pregled i punkcija DDK (dobrovoljni davaoci krvi),
2. Određivanje KG i Rh faktora, imunohematološko ispitivanje iregularnih antitjela i serološko testiranje krvnog pripravka na krvlju prenosive bolesti,
3. Test kompatibilnosti uzorka DDK i pacijenta u svrhu transfuziološkog liječenja.

Ambulantno:

1. Određivanje KG i Rh faktora, te detekcija iregularnih antieritrocitnih antitjela, trudnica i ostalih pacijenata,
2. Prenatalno imunohematološko praćenje trudnica,
3. Testiranje pacijenata na : HbsAg, anti HCV, TPHA, HIV combo Ag/At
4. antiHBs Total II, antiHBc Total II
5. anti HAV IgM
6. Test Insulinemije
7. TORC
 
 

Osoblje službe:

1.   Prim.dr Abduzaimović Kadrija, spec.transfuziolog i mikrobiolog,
2.   Vilašević Hamila, viša medicinska sestra,
3.   Škiljo Sabrina, medicnska sestra,                                                                                                                                     
4.   Bajrić Jasminka, medicinska sestra,
5.   Mulahuseinović Jasmina, medicinska sestra,
6.   Saltagić Ziba, medicinska sestra,
7.   Kurtič Muharem, medicinski tehničar,
8.   Alagić Nirvana, medicinska sestra,
9.   Begović Dženita, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
10. Bahtić Milica, spremačica.

 

Kontakt telefon:
032 650-187   lokal  125