e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-187

NOVOSTI23 Feb

PROMJENA CIJENA PCR TESTIRANJA

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom. Ulaskom Opće bolnice Tešanj u sistem PDV došlo je do promjena cijena komercijalnog testiranja:

  • komercijalni PCR test po cijeni od 105,00 KM + PDV (123,00 KM) - nalaz moguće preuzeti naredni dan poslije 10,00 sati - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE

           i

  • brzi PCR test po cijeni od 140,00 KM + PDV (164,00 KM) - nalaz moguće preuzeti isti dan poslije 16,00 sati - primjer uplatnice možete pogledati OVDJE

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, prije testiranja izvšiti uplatu na račun Opće bolnice Tešanj, te sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Svrha uplate: Uplata za komercijalno testiranje na COVID-19 PCR metodom

Primalac/Primatelj: Opća bolnica Tešanj

Račun primaoca/primatelja: 1603000030111489 otvoren kod Vakufske banke11 Jan

PCR TESTIRANJE

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom.

U našoj ustanovi moguće je uraditi:

  1. komercijalni PCR test po cijeni od 105,00 KM - nalaz moguće preuzeti naredni dan poslije 10,00 sati i
  2. brzi PCR test po cijeni od 140,00 KM - nalaz moguće preuzeti isti dan poslije 16,00 sati.

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, prije testiranja izvšiti uplatu na račun Opće bolnice Tešanj, te sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Svrha uplate: Uplata za komercijalno testiranje na COVID-19 PCR metodom

Primalac/Primatelj: Opća bolnica Tešanj

Račun primaoca/primatelja: 1603000030111489 otvoren kod Vakufske banke

Primjer ispunjene uplatnice na koju je potrebno upisati prezime, ime, adresu i telefon, možete preuzeti OVDJE.15 Sep


02 Sep

UPUTE ZA KOMERCIJALNO TESTIRANJE NA COVID-19 PCR METODOM

Opća bolnica Tešanj, pored redovnog, radi i komercijalno testiranje na COVID-19 RT PCR metodom.

Za testiranje se potrebno naručiti na broj telefona 062-924-366, te prije testiranja izvšiti uplatu od 140,00 KM na račun Opće bolnice Tešanj i sa dokazom o uplati doći na uzimanje uzorka.

Primjer ispunjene uplatnice na koju je potrebno upisati prezime, ime, adresu i telefon, možete preuzeti OVDJE.24 Mar

INFORMACIJA ZA STANOVNIŠTVO

Prema naredbi Federalnog štaba/stožera civilne zaštite broj: 12-40-6-148-41/20, Opća bolnica Tešanj je otvorila 24 sata dostupne telefonske linije u svrhu pružanja zdravstvenog savjetovanja za stanovništvo.

Telefonski brojevi na koje nas možete kontaktirati su:

+387 (0)32 650 187;

+387 (0)32 650 622;09 Mar

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercecegovini, te uzimajući u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu Naredbu prema kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva. Povodom navedenog izdato je i priopćenje za javnost koje možete pogledati OVDJE.25 Feb

OBAVIJEST O ZABRANI POSJETA

Na stručnom sastanku, održanom dana 25.02.2020. godine, donešena je odluka da se zbog trenutne epidemiološke situacije obustavljaju posjete svim pacijentima koji se nalaze na liječenju u Općoj bolnici Tešanj, do daljnjeg.26 Nov

VRIJEDNA DONACIJA ODJELJENJU ZA DIJALIZU OPĆE BOLNICE TEŠANJ

Danas su Opću bolnicu Tešanj posjetili Asmir Neimarlija kao predstavnik Vakufske direkcije Islamske zajednice i Mohammed Ismaili Al Ansari, direktor fondacije "El Nedžat" iz Kuvajta. Cilj današnje posjete je bio donacija aparata za hemodijalizu.

Novi aparat je već stavljen u funkciju, a zahvaljujući vrijednoj donaciji znatno će se poboljšati kvalitet dijaliznog liječenja.

Kako je istakao gospodin Al Ansa, fondacija "El Nedžat" će i u narednom periodu u saradnji sa partnerima u Bosni i Hercegovini - Vakufskom direkcijom Islamske zajednice, nastojati nastaviti sa realizacijama ovakvih i sličnih projekata.

Upotreba novog aparata će poboljšati kvalitet liječenja i time znatno olakšati pacijentima čiji je život podređen ovoj vrsti liječenja.13 Nov

POSJETA PREDSTAVNIKA OPĆE BOLNICE TEŠANJ JP RAD TEŠANJ

Dana 12.11.2019. godine prestavnici Opće bolnice Tešanj u sastavu: prim. doc. dr. med. sci. Hasan Škiljo - direktor, Mirela Salkić-Škiljo - načelnica Službe za ekonomsko-finansijske poslove i Meho Alić - Predsjednik UO Opće bolnice Tešanj, su boravili u radnoj posjeti JP RAD d.d. Tešanj. Ispred domaćina delegaciju su primili: Adnan Lihić - direktor, Himzo Bošnjak - ID za tehnička pitanja, Ermelina Hatičić - ID za finansije, opće i pravne poslove.

Na sastanku se razgovaralo o stepenu realizacije zaključaka sa posljednjeg sastanka koji je održan krajem prošle godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj. Tada su dvije delegacije usvojile nekoliko zaključaka, a danas je konstatovano da su isti zajedničkim zalaganjem, razumijevanjem i saradnjom, uspješno realizovani. Između ostalih, istaknuta je činjenica da je realizovan usvojeni reprogram izmirenja duga Opće bolnice Tešanj iz prethodnog perioda prema JP RAD d.d., te da je isti sveden na nulu.

Također su obje delegacije razmijenile informacije o poslovanju, kao i realizaciji aktivnosti i projekata u ovoj godini.

Na kraju je istaknuto obostrano zadovoljstvo visokim stepenom realizacije zaključaka sa prethodnog sastanka, dobrom međusobnom saradnjom i razumijevanjem, te je iskazana spremnost i volja za nastavak dobre saradnje i zajedničkog angažmana i rada na projektima od obostranog interesa, a sve u cilju poboljšanja usluga koje svojim korisnicima pruža Opća bolnica Tešanj i JP RAD d.d. Tešanj.08 Nov

USPJEŠNA SARADNJA OPĆE BOLNICE TEŠANJ I JZU UKC TUZLA NA POLJU TORAKALNE HIRURGIJE

Dana, 08.11.2019. godine u Općoj bolnici Tešanj su boravili zaposlenici Klinike za torakalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, doc. dr. sci. Nusret Ramić, spec. opće i subspec. torakalne hirurgije, šef klinike za torakalnu hirurgiju, mr. dr. sci. Nermin Mušanović, spec. opće i subspec. torakalne hirurgije, dr. Šuhreta Tupajić Alić, spec. anesteziolog i reanimatolog, te Sead Mehmedović, instrumentar. U ime Opće bolnice Tešanj delegaciju su primili direktor prim. doc. dr. sci. Hasan Škiljo, spec. opće i subspec. abdominalne hirurgije, dr. Emin Brkić, spec. opće i subspec. torakalne hirurgije i prim. dr. Jasna Jukić, spec. anesteziolog i reanimatolog. Upriličen je sastanak u kabinetu direktora Opće bolnice Tešanj na kojem se razgovaralo o budućoj saradnji ove dvije ustanove na polju torakalne hirurgije.

Isti dan obavljene su dvije operacije na Odsjeku za torakalnu hirurgiju Opće bolnice Tešanj, uz saradnju sa zaposlenicima Klinike za torakalnu hirurgiju UKC Tuzla.

Ovo je veliki dan u našoj ustanovi, koji je važan za cijeli Zeničko-dobojski kanton. Realizacijom ove saradnje u budućnosti će se pacijentima sa područja Zeničko-dobojskog kantona omogućiti lakše i brže dijagnostikovanje i operativno liječenje oboljenja iz oblasti torakalne hirurgije.