VI PULMOLOŠKI DANI - TEŠANJ 2016

Dana 29.10.2016. godine u Općoj bolnici Tešanj je održan 6. Stručno – naučni skup sa međunarodnim učešćem “Pulmološki dani" – Tešanj 2016 u organizaciji Opće bolnice Tešanj i Ljekarske komore ZDK.

Skup je otvorio direktor Opće bolnice Tešanj doc.dr.med.sci. Rifat Sejdinović, a riječi dobrodošlice i uspješan rad ovom skupu uputio je i načelnik Općine Tešanj Suad Huskić.

I ove godine skup je okupio oko 20 eminentnih stručnjaka sa prostora regiona, koji će održati stručna predavanja iz tri oblasti:  

–          Opstruktivna bolest pluća i asthma sa predavačima: Nada Vasić, Matjaž Fležar, Branislava Milenković, Deska Dimitrievska, Kristina Galić, Ruža Stević i Edin Jusufović.

–          Karcinomi pluća i bronha sa predavačima: Ivan Kopitović, Alma Mekić-Abazović, Safet Guska, Ermina Iljazović i Rifat Sejdinović.

–          I slobodne teme sa predavačima: Margriet Kaldenbach, Maurice Ouwerling, Sanja Popović-Grle, Mitja Košnik, Evica Budišin, Besim Prnjavorac, Hasan Žutić, Suvad Dedić, Branislav Ilić i Alen Pilav.

Direktor Opće bolnice Tešanj doc.dr. Rifat Sejdinović ovom prilikom ističe: “Ugostiti u našoj bolnici, i u ovom gradu, vrhunske evropske stručnjake iz respiratorne medicine je nešto, što mi radimo evo šestu godinu zaredom. I ovi Pulmološki dani su magnet za medicinske profesionalce: doktore, medicinske sestre i tehničare, naše suradnike,  jer raditi u oblasti zdravstva ne znači samo da je to pitanje rada i angažiranosti doktora i medicinskih sestara nego su tu i brojni suradnici koji nama daju podršku tehnološku, i tako je i ovaj put. Ovi pulmološki dani se održavaju sa velikim brojem predavača iz Evrope, ove godine imamo čak i predavače iz Holandije. Iz godine u godinu to postaje sve ozbiljniji projekat., i taj projekat doživljava svoju jednu ekspanziju i mi smo svake godine sve sretniji jer sve veći broj doktora uzima učešće, iako u početku je to bilo zamišljeno kao projekat za doktore sa našeg Kantona, međutim pokazao se veliki interes za cijelu Federaciju i za cijelu BiH, tako da ovaj put između 150 i 200 medicinskih profesionalaca će razmijeniti iskustva, saznati najnovija saznanja, najnovije preporuke, najnovije dijagnostičke procedure, i vidjeti iskustva drugih. A normalno ovo je prilika i da svijetu pokažemo ono što mi radimo."

Opća bolnica Tešanj je ovom prilikom dodjelila i dvije plakete i to:prof.dr. Dragan Keser i prof.dr. Mitja Košnik.

Program “Pulmološki dani" – Tešanj 2016 akreditovan je kao kontinuirana medicinska edukacija, sa određenim brojem bodova za predavače i učesnike.

...
Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS