e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Služba za patologiju

Načelnik službe:
Hakić-Bešlagić dr. Halida
spec. patologije
 
  Glavni tehničar službe
  Kalabić Nermin
  Diplomirani medicinski tehničar
Služba za patologiju Opće bolnice Tešanj počela je sa radom 01.06.2011.godine.
 
Posao unutar službe se obavlja u dva segmenta: patohistologija i citologija.
 
Patohistološki preparati predstavljaju uzorke/biopsije uzete od pacijenata u svrhu dijagnosticiranja  bolesnog ili drugog stanja na tkivnom materijalu primjenom osnovnog histohemijskog bojenja (HE) i pregledom na mikroskopskom nivou. Na ovakav način se najčešće obrađuju biopsije kožnih promjena, endoskopske biopsije sluznica, sitne ginekološke biopsije, tkivni cilindri dojke, jetre, prostate, odstranjeni dijelovi organa ili cijeli organi.
 
Proces rada obuhvata nekoliko faza, za svaku fazu rada je potrebno najmanje jedan dan, tako da rezultati pretrage i patohistološki izvještaj mogu biti kompletirani najranije tri dana od dospjeća materijala u Službu za patologiju. Prosječno vrijeme završetka nalaza je 5-7 dana.
 
Citološki uzorci se dostavljaju kao razmazi ćelija uzetih od pacijenata ili kao tekućine dobivene aspiracijom. Proces obrade citoloških uzoraka se zasniva na bojenju dostavljenih stakalaca ili na centrifugiranju, razmazivanju i bojenju aspiriranih tekućina.
Citološki se vrši pregled raspiratornog (bronhoskopija), digestivnog, genitalnog trakta (PAPA test), citološki pregled aspirata promjena dojki ili drugih sličnih tvorbi (FNA).
Rezultati citološke obrade bivaju završeni prosječno 7-15 dana.
 
Ako je neophodno, patohistološka obrada se može raditi i kao ex tempore analiza, odnosno brza intraoperativne konsultacija, pri kojoj se obrada uzorka skraćuje smrzavanjem analiziranog tkiva i vrši mikroskopski pregled, te se prvi rezultati dobijaju unutar 20-ak minuta, dok je pacijent još u operacionoj sali. Rezultati ex tempore analize mogu promijeniti operativni tok, stoga su povremeno neophodni u radu hirurga.
 
Trenutno se specijalna histohemijska i imunohistohemijska bojenja subtipizacije tumora ne rade u našoj Službi, nego se prema Ugovoru šalju u ugovornu laboratoriju.
 
Služba broji tri uposlenika:
1. Hakić-Bešlagić dr. Halida, spec. patologije,
2. Kalabić Nermin, dipl. medicinski tehničar, glavni tehničar
3. Merzić Hanifa, mr. zdravstvene njege i menadžmenta.