e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Pulmološke bolesti


 Načelnik odjeljenja
 Prof.dr. Besim Prnjavorac
 specijalista internista, kl.imunolog,
 subspec. pulmolog Glavna sestra odjeljenja
 Huremović Zejna
 viša medicinska sestra

Odjeljene za pulmologiju Opće bolnice Tešanj broji 94 kreveta i zauzima najveći prostor Opće bolnice Tešanj. Odjeljenje opslužuju 2 pulmologa subspecijaliste, 2 ljekara pneumoftiziologa, 2 doktora medicine na specijalizaciji, 1 viša medicinska sestra, 14 medicinskih sestara-tehničara i 2 spremačice.


Na odjeljenju se liječe pacijenti iz svih općina Zeničko-dobojskog kantona.

Djelatnost odjeljenja je savremena dijagnostička obrada, njega i liječenje akutnih i kroničnih plućnih bolesnika.
 
Odjeljenje je smješteno na drugom i trećem spratu Bolnice i funkcionalno je podijeljeno  na tri odjela:
- Odjel A
- Odjel B i
- Odjel C.

Odjel A i Odjel C su najsavremenije opremljeni, apartmanskog su tipa i imaju po sedam soba. Sobe su dvokrevetne i trokrevetne sa kupatilom i WC-om. Prilagođene su za duži boravak pacijenata, a to je svojstveno bolesnicima koji se lijeće na pulmologiji. Sobe su prostrane, sa dosta svjetlosti i okolišnog zelenila. Već prvi pogled na odjele uvjerava na komoditet i bezprijekornu čistoću.

Na odjeljenju djeluju i odsjeci, i to:

- odsjek za akutne pulmološke bolesti,
- odsjek za hronične pulmološke bolesti,
- odsjek za maligne pulmološke bolesti i
- odsjek za endoskopiju.

Na odjeljenju se nalazi i funkcionalni kabinet za bronhoskopiju, zahvaljujući kojem je moguće doći do savremene i precizne dijagnostike.

Prijem pacijenata vrši se kroz prijemnu ambulantu tokom 24 sata. 
 
 
 
Osoblje odjeljenja za pulmologiju:

1.   Prof.dr.med.sci. Prnjavorac Besim, spec. internista, kl.imunolog, subspec. pulmolog,
2.   Prof.dr.med.sci. Sejdinović Rifat, spec. internista, subspec. pulmolog,
3.   Maleškić dr Merima, spec. pneumoftiziolog,
4.   Hasanić dr Belkisa, spec. pneumoftiziolog,
5.   Mahmutović dr Anel, doktor medicine-specijalizant,
6.   Ibrahimović dr Ajdin, doktor medicine-specijalizant,
7.   Huremović Zejna, viša medicinska sestra,
8.   Hrvić Esma, medicinska sestra,
9.   Ogrić Fikret, medicinski tehničar,
10. Ramić Samira, medicinska sestra,
11. Fajić Nurka, medicinska sestra,
12. Krličević Saliha, medicinska sestra,
13. Karamehić Ševko, medicinski tehničar,
14. Isić Eldijana, medicinska sestra,
15. Škiljo Azra, medicinska sestra,
16. Skulić Nejra, medicinska sestra,
17. Ostrvica Zuhra, medicinska sestra,
18. Saltagić Ziba, medicinska sestra,
19. Alić Sanela, medicinska sestra,
20. Alibašić Sevledina, medicinska sestra,
21. Mehinović Halima, medicinska sestra,
22. Muminović Sedina, spremačica,
23. Bašić Mersiha, spremačica,
 
 
Kontakt telefon:
032 206 442