e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Hirurške bolesti


 Načelnik odjeljenja
 Prim.doc.dr.med.sci. Enes Hodžić
 specijalista opće hirurgije,
 subspec. vaskularne hirurgije Glavni tehničar odjeljenja
 Alen Omerović
 Viši medicinski tehničar
Odjeljenje za hirurške bolesti nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 7 ljekara specijalista opće hirurgije, od toga 2 subspecijaliste abdominalne hirurgije, 1 subspecijalista vaskularne hirurgije, te 1 subspecijalista torakalne hirurgije, 1 ljekar specijalista dječije hirurgije, 1 ljekar specijalista urologije, 2 diplomirana medicinska tehničara, 1 viši medicinski tehničar, 8 medicinskih sestara-tehničara i 2 spremačice.

Odjeljenje raspolaže sa 22 ugovorena kreveta raspoređenih u 5 bolesničkih soba, te dvije sobe apartmanskog smještaja.

U poslednje vrijeme odjeljenje hirurgije doseglo je visoke stručne domete. Njegova djelatnost je inače, samo dijelom klasična hirurgija. Sve više i uspješnije se širi laparoskopska hirurgija, pretežno žučne kese i žučnih puteva. Spektar laparoskopije u hirurgiji će, kada je riječ o Bolnici Tešanj, u perspektivi biti znatno veći.

U svom sastavu Odjeljenje za hirurgiju ima 5 odsjeka i to:
- Odsjek za opću hirurgiju,
- Odsjek za abdominalnu hirurgiju,
- Odsjek za dječiju hirurgiju,
- Odsjek za traumatologiju i
- Odsjek za grudnu hirurgiju

kao i prijemnu ambulantu koja radi 24 sata te konsultativno - specijalističke ambulante koje rade po rasporedu za opštu hirurgiju, dječiju hirurgiju, abdominalnu hirurgiju, traumatologiju, grudnu hirurgiju, 
urologiju i ortopediju te kabinet za bolesti dojke.

 
Radno vrijeme ljekara specijalista u ambulantama:

 
Opća hirurgija:
- Prim.doc.dr.med.sci. Hodžić Enes - ponedjeljak od 09,00 do 12,00 sati
- Prim.doc.dr.med.sci- Škiljo Hasan - ponedjeljak od 12,00 do 15,00 sati
- Mr.med.sci. Fazlagić dr Seid - utorak od 09,00 do 13,00 sati
- Brkić dr Emin - srijeda od 9,00 do 13,00 sati
- Prof.dr.med.sci. Denjalić Amir - četvrtak od 08,30 do 10,00 sati
- Hadžić dr Enes - četvrtak od 10,00 do 13,00 sati
- Nikić dr Branka - petak od 09,00 do 13,00 sati
 
Ortopedija:
- Prim.dr. Kapidžić Tarik - srijeda od 13,00 do 15,00 sati.
 
Ambulanta opće hirurgije u pravilu radi do 13,00 sati, osim ponedjeljkom kada radi do 15,00 sati.
Specijalističke uputnice se zaprimaju i protokolišu na centralnom pultu do 13,00 sati, poslije toga isključivo se zaprimaju bolničke uputnice.
 
  Radno vrijeme specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti:
 
- Vaskularna hirurgija:
  Prim.doc.dr.med.sci. Hodžić Enes - četvrtak od 09,00 do 11,00 sati
 
- Abdominalna hirurgija:
  Prim.doc.dr.med.sci. Škiljo Hasan - četvrtak od 11,00 do 13,00 sati
  Mr.med.sci. Fazlagić Seid - ponedjeljak 11,00 do 13,00 sati
 
- Toraklana hirurgija:
  Brkić dr Emin - ponedjeljak od 09,00 do 11,00 sati
 
- Bolesti dojke:
  Prim.doc.dr.med.sci. Škiljo Hasan - utorak od 11,00 do 13,00 sati
  Nikić dr Branka - petak od 09,00 do 11,00 sati
 
- Urologija:
  Kurbašić dr Zahid - srijeda od 09,00 do 11,00 sati
                                  - petak od 11,00 do 13,00 sati
 
- Anesteziologija:
Svaki radni dan od 13,00 do 15,00 sati

Naplata specijalističkih i subspecijalistčkih pregleda se vrši na centralnoj blagajni po važećem cjenovniku određenom od stane menadžmenta Opće bolnice Tešanj.
 
Centralna sterilizacija je u sastavu ovog odjeljenja i nalazi se na prvom spratu Bolnice. U njoj se obavlja sterilizacija hirurških instrumenata i drugog potrošnog materijala za potrebe cijele Bolnice.

Osoblje službe za hirurške bolesti:


1.   Prim.doc.dr.sci.med Hodžić Enes, spec. opće hirurgije, subspec. vaskularne hirurgije
2.   Prim.doc.dr.sci.med Škiljo Hasan, spec. opće hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije,
3.   Prof.dr.sci.med Denjalić Amir, spec opće hirurgije,
4.   Prim.dr Đogić Hajrudin, spec. dječije hirurgije,
5.   Mr.sci.med Fazlagić dr Seid, spec. opće hirurgije, subspec. abdominalne hirurgije,
6.   Brkić dr Emin, spec. opće hirurgije, subspec. torakalne hirurgije,
7.   Nikić dr Branka, spec. opće hirurgije,
8.   Kurbašić dr Zahid, spec. urologije,
9.   Hadžić dr Enes, spec. opće hirurgije,
10. Omerović Alen, viši medicinski tehničar,
11. Mandžukić Nevzeta, medicinska sestra,
12. Ibrić Zehra, medicinska sestra,
13. Buljubašić Mehmedalija, medicinski tehničar,
14. Alibalić Alisa, medicinska sestra,
15. Jahić Elvedin, medicinski tehničar,
16. Katavić Željko, diplomirani medicinski tehničar, 
17. Bekrić Fadil, medicinski tehničar,
18. Begić Nermin, diplomirani medicinski tehničar
19. Hopić Mirel, medicinski tehničar,
20. Garić Ajla, medicinska sestra,
21. Hambašić Hajrija, spremačica,
22. Hasanbašić Aida, spremačica.
 
 

Kontakt telefon:
- 032656311- odjeljenje
- 032206428- ambulanta