e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Laboratorijska dijagnostika

  Rukovodilac službe
 Emir Hondo dr.med
 specijalista medicinske biohemije Glavni laborant
 Kotorić Nermin
 Diplomirani laboratorijski tehničar 
Služba za laboratorijsku dijagnostiku nalazi se na prvom spratu Opće bolnice Tešanj.

Poznato je da dobar laboratorij je preduvjet za uspješan rad svake bolnice. Tako i Opća bolnica Tešanj ima sreću da su svi oblici laboratorijske djelatnosti u skladu sa njenim ukupnim odgovornim zadacima .

Laboratorij obavlja veliki broj različitih pretraga i opremljen je najsavremenijim uređajima.


Pacijenti u njemu mogu dobiti kompletne palete hematoloških analiza, zatim precizne biohemijske analize (metodom suhe biohemije), plinske analize krvi, ...

Posebne mogućnosti su u određivanju hormonalnih pretraga, tumor-markera, vitamina u serumu i kada se ukaže potreba, analize terapijskih koncentracija lijekova.
 
 
Osoblje službe:

1.   Hondo dr Emir, spec. medicinske biohemije,
2.   Kotorić Nermin, diplomirani laboratorijski tehničar,

3.   Pobrić Ehlimana, diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
4.   Mević Maida, diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
5.   Hundur Samira, laborant,

6.   Spahić Esma, laborant,
7.   Mešić Esadija, laborant,
8.   Ćehajić Sabira, laborant,
9.   Hotić Zumra, medicinska sestra,
10. Mujezinović Fahrija, medicinska sestra,
11. Kruško Senad, diplomirani medicinski tehničar,
12. Beganović Sabina, spremačica


Služba je otvorena 24 sata dnevno tokom cijele sedmice.


Kontakt telefon:
032 650-187   lokal 220