e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Odjeljenje za dječije bolesti

  Načelnik odjeljenja
  Prim. dr. Fatima Ramić,
  specijalista pedijatar

  Glavna sestra odjeljenja
  Sena Fejzić,
  diplomirana medicinska sestra

  Glavna sestra odsjeka za djecu do 7 god.
  Subašić Enisa,
  viša medicinska sestra

Odjeljenje za dječije bolesti je smješteno na trećem spratu Opće bolnice, a djelatnost odjeljenja je stacionarno zdravstvena zaštita djece do 18 godina.

U sastavu odjeljenja djeluju tri odsjeka i to:

- Odsjek za djecu do 7 godina,
- Odsjek za djecu od 7 do 18 godina i
- Odsjek za neonatologiju.

Struktura zaposlenih

- 5 specijalista pedijatra,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 1 viša medicinska sestra,
- 5 medicinskih sestara i
- 1 spremačica


Odjeljenje raspolaže sa 22 bolesnička kreveta raspoređena u 5 bolesničkih soba.

Pedijatrija je uz standardnu njegu opremljena i sa dva inkubatora. U njima se terapija može obavljati i ultrazvučnim svjetlom.

U okviru odjeljenja radi i pedijatrijsko-nefrološka ambulanta, dok je  u sklopu prijemne ambulante i soba za opservaciju.

Populacija djece, koja su smještena na ovom odjeljenju, je specijalno zahtjevna, pa je zato omogućen bez naknade i stalan boravak majki uz dijete do jedne godine starosti  djeteta  u prijatnom ambijentu odjeljenja. Smještaj djece i njihovi majki potvrđuje nastojanje o uspostavljanju Bolnice - prijatelja djece.

Duže zadržavanje djece na ovom odjeljenju nastoji se maksimalno reducirati. Medicinski slučajevi se pretežno tretiraju prema principu rada dnevne bolnice. To je djeci, a i njihovim porodicama, znatno prihvatljivije.


Boravak majki uz djete starije od jedne godine omogućen je uz naknadu. 
 
Osoblje odjeljenja:

1.   Prim. dr. Fatima Ramić, specijalista pedijatar,
2.   Prim. dr. Bedrudin Bedak, spec. pedijatar - nefrolog,
3.   Prim. dr. Refka Kovač, specijalista pedijatar,
4.   Saračević dr. Amina, specijalista pedijatar,
5.   Hajrić dr. Zlata, specijalista pedijatar,
6.   Fejzić Sena, diplomirana medicinska sestra,
7.   Subašić Enisa, viša medicinska sestra,
9.   Muslija Zehrija, medicinska sestra,
10. Kurtić Fuada, medicinska sestra,
11. Deraković Alma, medicinska sestra,
12. Mehmedović Anisa, medicinska sestra,
13. Džanović Suada, medicinska sestra,
14. Hodžić Hanka, spremačica,
 
 
      Kontakt telefon:
      032 650-187,   lokal 213 i 216