Bolnička odjeljenja >> Hirurške bolesti

   Načelnik odjeljenja

   Dr.sci.med.prim.dr.
   Hasan Škiljo,

   specijalista hirurg
 
   Glavna sestra odjeljenja
   Mešić Šerifa,
Viša medicinska sestraOdjeljenje za hirurške bolesti nalazi se na drugom spratu Bolnice u kojem je zaposleno 4 ljekara specijaliste hirurga, 2 ljekara na specijalizaciji iz hirurgije, 1 diplomirani medicinski tehničar, 2 više medicinske sestre-tehničara, 8 medicinskih sestara-tehničara i 4 spremačice.

Odjeljenje raspolaže sa 22 ugovorena kreveta raspoređenih u 7 bolesničkih soba.

U poslednje vrijeme odjeljenje hirurgije doseglo je visoke stručne domete. Njegova djelatnost je inače, samo dijelom klasična hirurgija. Sve više i uspješnije se širi laparoskopska hirurgija, pretežno žučne kese i žučnih puteva. Spektar laparoskopije u hirurgiji će, kada je riječ o Bolnici Tešanj, u perspektivi biti znatno veći.

U svom sastavu Odjeljenje za hirurgiju ima 5 otsjeka i to:

- Odsjek za opću hirurgiju,
- Odsjek za abdominalnu hirurgiju,
- Odsjek za dječiju hirurgiju,
- Odsjek za traumatologiju i
- Odsjek za grudnu hirurgiju

kao i prijemnu ambulantu koja radi 24 sata te konsultativno - specijalističke ambulante koje rade po rasporedu za opštu hirurgiju,  dječiju hirurgiju, abdominalnu hirurgiju, traumatologiju, grudnu hirurgiju,  urologiju i ortopediju te kabinet za bolesti dojke.

  Radno vrijeme ljekara specijalista u ambulantama :

- dr.sci.med.prim.dr. Hasan, utorak i četvrtak od 12,00 do 15,00 sati
- prim.dr. Hajrudin Đogić - ponedjeljak od 09,00 do 13,00 sati
- mr.sc.med. Fazlagić dr Seid - utorak od 09,00 do 13,00 sati
- dr.med.sci.prim. Hodžić dr Enes - srijeda od 09,00 do 13,00 sati
- prof.dr.sci.med. Amir Denjalić, - četvrtak od 09,00 do 13,00 sati
- Brkić dr Emin - petak od 9,00 do 13,00 sati

  Radno vrijeme KABINETA ZA DOJKU
- svaki radni dan od 13,00 do 15,00 sati

  Radno vrijeme TERENSKIH AMBULANTI
- Ambulanta u Domu zdravlja Maglaj
  Utorkom od 13,00 sati

- Ambulanta Poliklinike Doboj Jug
  Srijedom od 13,00 sati

- Ambulanta Doma zdravlja Usora
  Četvrtkom od 13,00 sati

Centralna sterilizacija je u sastavu ovog odjeljenja i nalazi se na prvom spratu Bolnice. U njoj se obavlja sterilizacija hirurških instrumenata i drugog potrošnog materijala za potrebe cijele Bolnice.

Osoblje službe za hirurške bolesti:

1.  dr.sci.med.prim.dr. Hasan Škiljo, spec.hirurg,
2.  prof.dr.sci.med. Denjalić Amir, spec.hirurg,
3.  prim. dr Hajrudin Đogić, spec.dječije kirurgije,
4.  dr.med.sci.prim. Hodžić  Enes, spec.hirurg,
5.  mr.sci.med. Fazlagić dr Seid, spec.hirurg,
6.  Brkić dr Emin, spec. hirurg,
7.  Nikić dr Branka, doktor medicne,
8.  Mešić Šerifa, viša medicinska sestra,
9.  Mandžukić Nevzeta, medicinska sestra,
10.  Ibrić Zehra, medicinska sestra,
11.  Begić Nermin, viši medicinski tehničar,
12. Alibalić Dragana, medicinska sestra,
13. Hasanić Džemal, medicinski tehničar,
14. Buljubašić Mehmedalija, medicinski tehničar,
15. Mević Halid, medicinski tehničar,
16. Bešić Hajra, medicinska sestra,
17. Omerović Alen, viši medicinski tehničar,
18. Ćorić Aldin, medicinski tehničar,
19. Šehić Sabiha, spremačica,
20. Buljubašić Senada, spremačica,
21. Hambašić Hajrija, spremačica,
22. Mujaković Izeta, spremačica

Kontakt telefon:

032 650-187   lokali:  227, 123, 127  
Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS