e-mail

info@bolnicatesanj.ba

Pozovite nas

+387 32 650-622

Tenderi

18 Apr

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU FIRŽIDERA

Tendersku dokumentaciju za nabavku FRIŽIDERA ZA ČUVANJE KRVI možete preuzeti OVDJE

01 Feb

KONKURENTSKI ZAHTJEVI

KONKURENTSKI ZAHTJEVI ZA NABAVKU I ISPORUKU ROBA OD 01.02.2016. GODINE

1. Tendersku dokumentacija za - POTROŠNI SANITARNO HIGIJENSKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

2. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI ELEKTRO MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

3. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI VODOVODNI I OSTALI TEHNIČKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

4. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI GRAFIČKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

5. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI KANCELARIJSKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

6. Tendersku dokumentaciju za - POTROŠNI KOMPJUTERSKI MATERIJAL možete preuzeti OVDJE

7. Tenderska dokumentacija za - NAFTNE DERIVATE I POTROŠNU ROBU ZA MOTORNA VOZILA možete preuzeti OVDJE

Napomena: Za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijestiti Ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija.

____________________________________________________________________________________

11 Jan

OTVORENI POSTUPAK - PREHRAMBENI PROIZVODI

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

NAPOMENA: ZA PREUZETU TENDERSKU DOKUMENTACIJU OBAVEZNO JE PISMENO OBAVIJESTITI UGOVORNI ORGAN DA JE PREUZETA TENDERSKA DOKUMENTACIJA (Tačka 32 TD)

_____________________________________________________________

18 Nov

OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU ROBA

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU NOVOG VIŠESLOJNOG SISTEMA ZA KOMPJUTERSKU TOMOGRAFIJU ZA OPÆU BOLNICU TEŠANJ MOŽETE PREUZET OVDJE

______________________________________________________________

29 Okt

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA APARAT ZA ANESTEZIJU

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU I ISPORUKU APARATA ZA ANESTEZIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

Napomena: za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijestiti ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija.

___________________________________________________________

23 Sep

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA MIKROSKOP

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU MIKROSKOPA ZA SVJETLOSNU I INDIREKTNU IMUNOFLUORESCENCIJU SA LED IZVORIMA SVJETLOSTI MOŽETE PREUZETI OVDJE

Napomena: za preuzetu tendersku dokumentaciju obavezno je pismeno obavijetiti Ugovorni organ da je preuzeta tenderska dokumentacija

_____________________________________________________________________________________________________

28 Jul

TENDERSKI MATERIJAL: LIJEKOVI I OTOPINE

TENDERSKI MATERIJAL ZA LIJEKOVI I OTOPINE (OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1389-1-1-90-3-19/15 OD 28.07.2015.GODINE) MOŽETE PREUZETI OVDJE

_______________________

13 Jul

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ: 1389-1-1-56-3-16/15 MOŽETE VIDJETI OVDJE

_____________________________________________________________________________________________

08 Jul

Tenderska dokumentacija - INDUSTRIJSKI PREHRAMBENI PROIZVODI

Tendersku dokumentaciju za INDUSTRIJSKE PREHRAMBENE PROIZVODE možete preuzeti OVDJE 

____________________________________________________________________________________

03 Jun

TD ZA NABAVKU ROBA: LIJEKOVI I OTOPINE

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA NABAVKU ROBA : LIJEKOVI I OTOPINE, broj obavještenja: 1389-1-1-56-16/15, MOŽETE PREUZETI OVDJE uz obavezno pismeno obavještenje ugovornog organa da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------