Aktuelno >> Rad ambulanti

OBAVIJEST ZA PACIJENTE

 


raspored rada ljekara specijalsitičkih ambulanti
u Općoj bolnici Tešanj  UROLOŠKA AMBULANTA:

- Prim. dr Suad Šabić, specijalista urolog, dolazi svake druge srijede
 Informacije na telefon: 032 650-187
  _________________________________________

  ORTOPEDSKA AMBULANTA

- Prim. dr Tarik Kapidžić, specijalista ortoped, dolazi svaki drugi utorak
  Informacije na telefon: 032 650-187
  __________________________________________

  KABINET ZA BRONHOSKOPIJU

- Prof. dr Dragan Keser, spec. pulmolog-kardiolog, dolazi svake srijede
  Informacije na telefon: 032  650-187 likal 217
  _________________________________________

  AMBULANTA ZA TORAKALNU HIRURGIJU

- Doc. dr sci Ademir Hadžismailović, spec. torakalni hirurg, dolazi dva puta
  mjesečno
  Informacije na telefon: 032 650-187 ili 650-622

Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS