Bolničke službe >> Služba za patologiju


 

  Načelnik službe
  prim. dr Faruk Turkić
  spec.anatomske patologije


        Glavna sestra službe
      Merzić Hanifa,
      dipl.medicinska sestra


Služba za patologiju Opće bolnice Tešanj počela je sa radom 01.06.2011.godine. Smještena je na prvom spratu Bolnice i raspolaže sa dvije prostorije.
Od opreme Služba raspolaže sa:
- mikroskop sa monitorom i memorijskom karticom,
- histokinet (aparat za obradu biopsija),
- mikroton za rezanje biopsija,

- kriostat (aparat za hitne biopsije i ex tempora),
- parafinski dispanzer (kupatilo za topljenje parafina),
- vodeno kupatilo,
- termostat.
Služba za patologiju obavlja mikroskopske analize biopsijskog materijala uzetog na odjeljenjima bolnice.
Sva tkiva uzeta od pacijenata obavezno se šalju u Službu za patologiju na pregled, a zadatak patologa je da prepozna jedan bolestan proces, po veličini, obliku i konzistenciji.

U tu svrhu radi se:
- obrada i standardna mikroskopska dijagnostika malih tkivnih uzoraka dobijenih endoskopskim metodama, biopsijom iglom, hirurškim biopsijama i na materijalu dobijenom nakon hirurških intervencija,
- obrada i mikroskopska dijagnostika hirurških uzoraka svježeg tkiva na
  ledenim rezovima za hitne intraoperativne (ex tempore) analize,
- obrada i analiza citoloških uzoraka,
- obdukcije.
U sklopu službe za patologiju u dvije posebne prostorije smješten je sto za obdukcij, komore za leševe i kupatilo.


Kadar:
- prim.dr Faruk Turkić, specijalista anatomske patologije sa
dugogodišnjim
  bogatim iskustvom iz oblasti patologije,
  citologije i sudske medicine,
- Merzić Hanifa, dipl.medicinska sestra,      
- Kalabić Nermin, viši medicinski tehničar.


Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS