Bolničke službe >> Služba za transfuziju krvi
   Načelnik službe

   prim.dr. Kadrija Abduzaimović
   specijalista transfuziolog i mikrobiolog 
Glavni transfuzist  
 

                     Mujić Hajrudin   
 viši transfuzista    Radno vrijeme službe:   od 0 do 24 sata


Prijem dobrovoljnih davalaca krvi od 08,00 do 14,00 sati


Ambulantni prijem od 07,00 do 10,00 sati


Spremnost za pomoć drugima u nevolji najizraženija je kod dobrovoljnih davalaca krvi. Zato se Bolnica sa posebnim uvažavanjem i osjećajem istinske zahvalnosti odnosi prema svima koji daruju najdragocjeniju tečnost.

Služba za transfuziju krvi raspolaže kvalitetnom i savremenom opremom. Ali, njena djelatnost ne ograničava se samo na usluge sa transfuzijom krvi. Moderni aparati za obradu biohemijske analize uveliko šire dijapazon rada službe. Uz osnovne djelatnosti služba sačinjava i analize supstanci čija je koncentracija u krvi veoma niska, kao što su, primjera radi, inzulin, hormoni, imunoglobi E i drugi.


Djelatnost Službe za transfuziju krvi:

1. Prijem, klinički pregled i punkcija DDK (dobrovoljni davaoci krvi),
2. Određivanje KG i Rh faktora, imunohematološko ispitivanje iregularnih antitjela i serološko testiranje krvnog pripravka na krvlju prenosive bolesti,
3. Test kompatibilnosti uzorka DDK i pacijenta u svrhu transfuziološkog liječenja.

Ambulantno:

1. Određivanje KG i Rh faktora, te detekcija iregularnih antieritrocitnih antitjela, trudnica i ostalih pacijenata,
2. Prenatalno imunohematološko praćenje trudnica,
3. Testiranje pacijenata na : HbsAg, anti HCV, anti HIV, TPHA,
4. Radimo test Insulinemije i IgG.

Osoblje službe:

1. prim.dr. Kadrija Abduzaimović, spec.transfuziolog i mikrobiolog, Načelnik službe,
2. Mujić Hajrudin, transfuzista, glavni tehničar

3. Škiljo Sabrina, medicnska sestra,                                                                                                                                     
4. Bajrić Jasminka, medicinska sestra,
5. Mulahuseinović Jasmina, medicinska sestra,
6. Saltagić Ziba, medicinska sestra,
7. Vilašević Hamila, medicinska sestra,
8. Bahtić Milica, spremačica.

Kontakt telefon:

032 650-187   lokal  125Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS