Bolničke službe >> RTG i UZV dijagnostika

  

   Načelnik službe

   Prim.dr Kemal Kahvić
   specij
alista radiolog

suljo-rtg.jpg

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Glavni tehničar

                                                                                                                     Ajanović Sulejman
                                                                                                                viši radiološki tehničarSlužba za rtg i ultrazvučnu dijagnostiku smještena je u prizemlju i na prvom spratu Opće bolnice Tešanj.

U službi su zaposleni: 3 specijaliste radiologa, 4 viša radiološka tehničara, 1 medicinska sestra.


Radiološka služba u stalnom je razvoju. U proteklim godinama ona je ostvarila izuzetan napredak u djelokrugo svoga rada. Obavlja klasične radiološke pretrage, kontrasne pretrage, ultrazvučnu dijagnostiku kao i kompjuteriziranu tomografiju (CT), mamografija, čime je spektar usluga ove službe zaokružen.

U poslednje vrijeme naročita pažnja posvećuje se školovanju kadra za rad u ovoj medicinskoj grani.


Osoblje Službe:

1. Prim. Kahvić dr Kemal, spec. radiolog,
2. Škiljo dr Nermin, spec. radiolog,
3. Begić Adin, spec.dijagnostičke radiologije,
4. Livnjak Besim, viši rtg tehničar,
5. Omerbašić Meliha, viši rtg tehničar,
6. Ajanović Sulejman, viši rtg tehničar,
7. Kalabić Adis, viši rtg tehničar,
8. Alikadić Azra, medicinska sestra.

Kontakt telefon:

032 650-187   lokal 224
Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS