Bolničke službe >> Laboratorijska dijagnostika
                            Rukovodilac službe


                            Emir Hondo dr.med
                            specijalista medicinske biohemije
__________________________________________

  Glavni laborant

  Kotorić Nermin
  Viši laboratorijski tehniča

 
Služba za laboratorijsku dijagnostiku nalazi se na prvom spratu Opće bolnice Tešanj.

Poznato je da dobar laboratorij je preduvjet za uspješan rad svake bolnice. Tako i Opća bolnica Tešanj ima sreću da su svi oblici laboratorijske djelatnosti u skladu sa njenim ukupnim odgovornim zadacima .

Laboratorij obavlja veliki broj različitih pretraga i opremljen je najsavremenijim uređajima.


Pacijenti u njemu mogu dobiti kompletne palete hematoloških analiza, zatim precizne biohemijske analize (metodom suhe biohemije), plinske analize krvi, ...

Posebne mogućnosti su u određivanju hormonalnih pretraga, tumor-markera, vitamina u serumu i kada se ukaže potreba, analize terapijskih koncentracija lijekova.

Osoblje službe:


1.  Hondo dr Emir, spec. medicinske biohemije,
2.  Kotorić Nermin, viši laboratorijski tehničar

3.  Mujarić Munira, medicinska sestra,
4.  Hundur Samira, laborant,

5.  Spahić Esma, laborant,
6.  Mešić Esadija, laborant,
7.  Mević Maida, laborant
8.  Ćehajić Sabira, laborant,
9.  Hotić Zumra, medicinska sestra,
10. Mujezinović Fahrija, medicinska sestra,
11. Pobrić Ehlimana, medicinska sestra,
12. Šaranović Nisveta, farmaceutski tehničar,
13. Šišić Tehvida, spremaćica

Služba je otvorena 24 sata dnevno tokom cijele sedmice.

Kontakt telefon:

032 650-187   lokal 220


Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS