Bolnička odjeljenja >> Ginekologija i akušerstvo


  Načelnik odjeljenja

  prim.dr. Emir Smailbegović,
  specijalista ginekolog i akušer


Glavna sestra odjeljenja

Bešlagić Atifa,
Viša medicinska sestra
Radno vrijeme od 0 do 24 sata

Odjeljenje pokriveno tokom cijelog dana ljekarom i sestrama akušerkama

Kontakt telefon:
032 650 187  lokal 212 i 215

Akušerstvo je višegodišnja tradicija u radu zdravstvenih ustanova tešanjskog kraja. Porodi su ovdje obavljani uz stručnu pomoć, a zahvaljujući razvoju ove djelatnosti sada su nezamislivi bez stalnog nadzora ginekologa.

 

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo nalazi se na prvom spratu Opće bolnice Tešanj. Odjeljenje ima komforne i funcionalne bolesničke sobe sa po dva i četiri bolesnička kreveta.

Lijepo je uređen i žene ga osjećaju ugodnim. Čin rađanja u takvom okruženju postaje, stoga, i radostan događaj više. 

Odjeljenje pruža usluge liječenja ženskih bolesti, konzervativnim i operativnim postupcima.

Sa vrlo teškim komplikacijama trudnoće i poroda koriste se usluge Kantonalne bolnice Zenica.

Porodi se izvode u savremeno opremljenoj rađaoni uz kontinuirano nadziranje rodilja.

Osoblje odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo:

1.  prim.dr. Emir Smailbegović, specijalista iz ginekologije i akušerstva,
2.  prim. dr. Nedim Dujsić, specijalista iz ginekologije i akušerstva,
3.  Mešić Đogić dr Larisa, specijalista  iz ginekologije i akušerstva,
4.  Halilović dr Ramiz, specijalista iz ginekologije i akušerstva,
5.  Bešlagić Atifa, viša medicinska sestra,
6.  Huselja Mirsada, akušerka,
7.  Prnjavorac Vahdeta, akušerka,
8.  Omerčić Asima, akušerka,
9.  Katić Iva, akušerka,
10. Suljkanović Mevludina, akušerka,
11. Kadribašić Marija, akušerka,
12. Hatkić Senija, akušerka,
13. Omić Mediha, akušerka,
14. Alibalić Ehlimana, akušerka,
15. Ćeman Aida, medicinska sestra,
16. Mujaković Sakiba, spremačica,
17. Brkić Nihada, spremačica.


Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS