Dvije posjete Općoj bolnici Tešanj
Predstavnici EUFOR-a iz tima za vezu i posmatranje lot 2 Teslić, bili su 15.04.2009. godine u radnoj posjeti Općoj bolnici Tešanj. U kratkom ali konstruktivnom razgovoru sa direktorom Bolnice prim. dr Hajrudinom Đogić, gosti su upoznati sa zdravstvenom situacijom na području koje gravitira ovoj ustanovi i planovima ove ustanove u narednom periodu.


Istog dana, Opću bolnicu Tešanj posjetio je i gosp. Werner Klasner, direktor humanitarne organizacije Maltezer za jugoistočnu Evropu iz Njemačke. U kraćem razgovoru gost je upoznat sa situacijom Opće bolnice Tešanj te je dogovorena daljnja saradnja sa ovom humanitarnom organizacijom.
Stručna radionica o HOPB


Opća bolnica Tešanj u saradnji sa "GlaxoSmithKline" - predstavništvo u BiH i Ljekarskom komorom Zeničko-dobojskog kantona, organizovali su 07.04.2009. godine u Hotelu "AA" Jelah stručnu radionicu na temu "HOPB" (Hronična Opstruktivna Plućna Bolest). Radionica je organizovana kroz tri tematske cjeline: "Definicija, epidemiologija i patofiziološke postavke HOPB" - predavač Sejdinović dr Rifat, spec. interne medicine iz Opće bolnice Tešanj, "Primjena i značaj spirometrije u dijagnostici HOPB" - predavač i moderator radionice prof. dr sci Ekrem Ajanović iz Opće bolnice Tešanj i "Farmakoterapija HOPB" - predavač prof. dr Bakir Mehić, Klinika za plućne bolesti UKC Sarajevo, dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Odabrane teme prezentovane su na kvalitetan način uz aktivnu participaciju većine sudionika radionice.


 


Dva stručna predavanja gostiju iz UKC Tuzla


Uz veliko prisustvo zdravstvenih radnika Opće bolniceTešanj, JU Doma zdravlja Tešanj kao i drugih zdravstvenih ustanova iz okruženja, dana 02.04.2009. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj održana su dva stručna predavanja na teme "Akutni pankreatit" - predavačprof. dr Dešo Mešić, direktor Klinike za hirurgiju Tuzla i "Proces zdravstvene njege i sestrinska dokumentacija" - predavač Safija Kalajlić, glavna sestra Kliničkog centra Tuzla. Pored predavača, gosti Općoj bolniciTešanj iz UKC Tuzla  bili su i doc.dr Zijo Rifatbegović, doc.dr Mirha Agić, mr.dr Indira Mehmedagić, mr.dr Sead Šerak, mr.dr Indira Šerak, doc.dr Elvira Konjić kao i Albina Hrvanović, glavna sestra Klinike za hirurgiju Tuzla, koji su obišli prostorije Opće bolnice i  upoznali se sa radom ove ustanove. Ovom prilikom direktor Opće bolnice Tešanj prim.dr Hajrudin Đogić najavio je novi ciklus stručnih predavanja iz raznih područja medicine.

 
 
 
 
 


Vrijedna donacija
Firma Hoffmann la Roshe Ltd. - predstavništvo u Sarajevu je 17.03.2009. godine u prostorijama Opće bolnice Tešanj posredstvom predstavnika firme Damira Babić, Produkt Menadžera i mr. ph Nerme Borčak, stručnog savjetnika, donirala ovoj ustanovi veoma vrijednu Vodilicu za biopsiju pod kontrolom ultrazvuka.
Donirana oprema će povećati sigurnost u dijagnostičkoj obradi podataka.Projekt "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke"

Krajem 2008. godine u Općoj bolnici Tešanj je pod ingerencijom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH pokrenut projekat "Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke"
Osnovni cilj ovog projekta je smanjenje morbiditeta, invaliditeta i smrtnosti uzrokovano rakom dojke, kao i financijska ušteda na troškovima liječenja, prvenstveno troškovi korištenja citostatika i radioterapije.
Mamografski pregled se izvodi kod premenopauzalnih žena u prvoj polovici ciklusa.
Osnovni cilj projekta sprečavanje bolesti u njenom najranijem stadiju, planira se ostvariti provođenjem aktivnosti koje trebaju rezultirati postizanjem specifičnih ciljeva projekta:
- kroz javne kampanje upoznati javnost o problemu raka dojke kao i načinu prevencije i samopregleda,
- osposobiti liječnike obiteljske medicine i opće prakse za prepoznavanje riziko faktora nastanka raka, kao i njegovo rano otkrivanje,
- scrining metodom - mamografijom otkriti rak dojke u što ranijoj fazi nastanka.
Stručni tim za ovaj projekat iz Opće bolnice sačinjavaju:
- Mr.sc med Hasan Škiljo, spec.hirurg - predsjednik tima,
- Prim. dr Kemal Kahvić, spec. radiolog,
. Livnjak Besim, viši radiološki tehničar i
- Alikadić Azra, medicinska sestra.
Galerije
   
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
 
www. bolnicatesanj.ba
e-mail: bolnicatesanj@bih.net.ba
Centrala:     00387 32 650-187,
                                650-622,
                                650-551,
Design and apps by HENKOS
Centrala:     
00387 32 650-187,
650-622,
650-551,
  ©2008-2017 Opca Bolnica Tešanj
Design and apps by HENKOS